Kontakt:

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Łukasz Skiba | Obsługa prawna firm |

Prawa konsumenta | Kredyty frankowe | Warszawa

 

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

 

tel.: +48 513 597 736

e-mail: biuro@lukaszskiba.pl 

© Kancelaria Adwokacka Łukasz Skiba 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Transakcje, fuzje i przejęcia

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie różnorakich transakcji w tym dotyczących fuzji i przejęć spółek, sprzedaży lub nabycia nieruchomości, przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części oraz poszczególnych składników majątkowych. Wsparcie obejmuje wszystkie etapy transakcji od przygotowania lub analizy oferty poprzez przeprowadzenie badania due diligence, negocjacje i przygotowanie dokumentacji związanej z transakcją, a także obsługę potransakcyjną.

 

Sprawy karne

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach karnych na wszystkich jego etapach poczynając od postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję lub prokuraturę poprzez postępowanie sądowe kończące się wyrokiem a także potencjalne postępowanie wykonawcze.

Działamy zarówno jako obrońcy - po stronie oskarżonego jak i pełnomocnicy - po stronie pokrzywdzonych lub oskarżycieli posiłkowych.

 

Sprawy cywilne

Prawnicy Kancelarii prowadzą sprawy z szeroko rozumianego prawa cywilnego zaczynając od spraw o zapłatę, sprawy odszkodowawcze, lokatorskie, spadkowe i inne wynikające ze stosunków cywilnoprawnych.

Reprezentujemy naszych Klientów na etapie przedsądowym - negocjacji, mediacji, rozmów ugodowych a także przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

 

Prawo gospodarcze i handlowe

Na koniec 2019 r. w Polsce działalność gospodarczą prowadziło ponad 3,5 mln przedsiębiorców, z czego ponad 0,5 mln stanowiły spółki prawa handlowego. Każda decyzja o formie prowadzonej działalności powinna być przemyślana. Kancelaria wspiera przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia biznesu; od wyboru jego formy i rozpoczęcia działalności, poprzez wsparcie w codziennej działalności - doradztwo, analizę umów, tworzenie projektów dokumentów korporacyjnych (uchwał, statutów, regulaminów) - aż po zakończenie działalności i likwidację podmiotu. Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w postępowaniach rejestrowych i o uzyskanie koncesji lub zezwoleń.

 

Prawa konsumenta i ochrona konkurencji

Pomagamy egzekwować uprawnienia konsumenckie z tytułu gwarancji, rękojmi czy odstąpienia od umowy. Analizujemy zawarte przez konsumentów umowy pod kątem postanowień niedozwolonych w relacji przedsiębiorca - konsument (tzw. "klauzule abuzywne"). Przeciwdziałamy stosowaniu wobec konsumentów nieuczciwych praktyk rynkowych.

Działamy na rzecz ochrony konkurencji reprezentując naszych Klientów w postępowaniach dotyczących nadużywania pozycji dominującej, porozumień ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji czy nieuczciwej konkurencji.

 Spory z instytucjami finansowymi

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w sporach z bankami, towarzystwami ubezpieczeń czy towarzystwami funduszy inwestycyjnych. Prowadzimy w szczególności sprawy związane z tzw. "kredytami frankowymi", umowami ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (tzw. "polisolokatami"), kredytami konsumenckimi czy Programami Systematycznego Oszczędzania ("PSO"). Nasze działania kierunkujemy w celu odzyskania opłat likwidacyjnych, nadpłat, nienależnie pobranych prowizji i opłat, a nawet stwierdzenia nieważności umowy.

Prawo rynku kapitałowego

Na pewnym etapie rozwoju konieczne jest pozyskanie zewnętrznego finansowania. Jedną z opcji jest wprowadzenie spółki na giełdę. Kancelaria kompleksowo wspiera aspirujących emitentów swoim doświadczeniem i wiedzą przy przygotowaniu pierwszej oferty publicznej (IPO) umożliwiając im debiut na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych lub ASO NewConnect oraz zapewnia obsługę podmiotom już notowanym. Kancelaria bierze czynny udział w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji (w szczególności prospektów i memorandów emisyjnych) oraz reprezentuje emitentów w postępowaniach przez Komisją Nadzoru Finansowego.

 

Nasza Kancelaria, zlokalizowana w sercu Warszawy, świadczy profesjonalne usługi prawne dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w szerokim zakresie specjalizacji. Od transakcji, fuzji i przejęć, przez sprawy karne, cywilne, aż po kompleksowe doradztwo w zakresie prawa gospodarczego i handlowego - jesteśmy gotowi służyć Państwu radą i wsparciem na każdym etapie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do bezpośredniego kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań.

Specjalizacje